Samarbejde med Sømarkens Skærmet enhed

i foråret 2017, startede vi et samarbejde med Sømarkens skærmet enhed for demente.

Vi besøger dem så vidt muligt hver fredag formiddag til stor glæde for såvel børnene som de ældre. 

vi hygger, leger, synger, snakker mm 

det er så givende begge veje og børnene lærer empati, at omgås ældre, tage hensyn, drage omsorg osv...

Morgan får en snak med en af beboerne

fællesskab og glæde mellem børn og ældre

Der bliver hygget og snakket om haven, blomsterne, fugle mm